Colofon

Magazine Geniet is een uitgave van Te Loo Media B.V. 

Uitgever:

 • Te Loo Media B.V.

Advertentie verkoop

 • Franz te Loo
  T 06 - 575 49 610
  advertenties@magazinegeniet.nl 
 • Dorinda Abbink
  T 06 - 225 32 020
  advertenties@magazinegeniet.nl

Redactie

 • Karin Stronks
  06 - 219 63 252
  redactie@magazinegeniet.nl

Vormgeving

 • VormFactor 
  T 0544 76 90 28 
  info@vorm-factor.nl 

Auteursrecht 

Overname van artikelen (of delen ervan) uit deze uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of opslaan in een databank. 

Aansprakelijkheid 

Magazine Geniet wordt met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Uitgever Te Loo Media en auteurs streven naar juistheid en volledigheid van informatie en beeld. Fouten blijven mogelijk. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen, gebaseerd op onze informatie. 

Bekijk artikelen

arrow_upward